"Wyobra�nia"
(s�. i muz. Grzegorz Mulawa)

Obieca�e�, �e tu b�dziesz
Obcy ludzie mijaj� mnie
T�umaczenie jest niezb�dne
Szron przykrywa li�cie drzew


Ja czekam na Ciebie godzinami
Wyobra�nia jak poci�g rusza
Pe�nymi po brzegi wagonami
Pierwszy, drugi, trzeci, tak dalej


Pokaza�e�, co najlepsze
Dla mnie w �yciu jest
Teraz mog� wi�cej
Gdy pulsuje w �y�ach krew


Ja czekam na Ciebie...


Copyright © by www.beveren.pl Wszystkie prawa zastrze�one.